abcmigrena.pl

Zobacz serwis dla pacjentów

Menu

Menu

O migrenie

  • O migrenie

    Bóle głowy są bardzo częstymi dolegliwościami wśród naszych pacjentów. Co zrobić, kiedy wypróbowaliśmy już kilka substancji z grupy NLPZ, a bóle głowy nie zmniejszają się albo wręcz nasilają czy zwiększają swoją częstotliwość?

    czytaj więcej

Nowości
w neurologii

  • Nowości w neurologii 04.2019 Nowości w neurologii 04.2019

    Przeprowadzono badanie prospektywne oceniające wpływ leczenia lekami obniżającymi stężenie cholesterolu - statynami na występowanie kryptogennej przewlekłej, aksonalnej polineuropatii czuciowo – ruchowej u osób dorosłych. Ocenie poddano datę początkową wystąpienia objawów polineuropatii, a w grupie kontrolnej datę przeprowadzania badania neurofizjologicznego (ENG). Wyniki końcowe były skorelowane z czynnikami ryzyka występowania chorób sercowo – naczyniowych i metabolicznych. W literaturze tematu znaleziono 13 badań dotyczących związku występowania polineuropatii ze stosowaniem statyn, które wykazywały zmienne zależności (odds ratios [ORs] od 0.66 do 14.2). Jednak większość badań miało poważne ograniczenia metodologiczne. Badania te nie dostarczają dostatecznych dowodów na negatywny wpływ leczenia statynami na powstawanie polineuropatii czuciowo – ruchowej. Przeprowadzone badania prospektywne dotyczyły grupy 333 pacjentów z kryptogenną aksonalną polineuropatią oraz 283 osób stanowiących grupę kontrolną.

    czytaj więcej

Konkurs sumamigren