MIGRENA
MIESIĄCZKOWA
I MIGRENA ZWIĄZANA
Z MIESIĄCZKĄ

Z powodu migreny cierpi na całym świecie około

320 MLN osób,

co stanowi, 11-12%populacji dorosłych.

W Polsce szacuje się, że jest to ponad

3,5 MILIONA.

JAKI JEST ZWIĄZEK MIGRENY Z HORMONAMI PŁCIOWYMI?

Migrena zdecydowanie
częściej występuje
u kobiet.

Typowy wiek zachorowania i największej częstości
napadów przypada na okres rozrodczy.
U wielu kobiet pierwsze napady pojawiają się
w tym samym roku, co pierwsza miesiączka.

Cięższy przebieg kliniczny migreny obserwujemy
najczęściej u kobiet (w porównaniu z mężczyznami).

U części kobiet może
występować
tylko migrena
miesiączkowa
lub migrena związana
z miesiączką bez innych
typów migreny.

Nawet o 2/3

zmniejsza się częstość występowania
napadów migreny w okresie menopauzy.

Doustne leki antykoncepcyjne
oraz hormonalna terapia zastępcza
mogą zwiększać lub zmniejszać
częstość napadów.

Podczas ciąży,
karmienia piersią,
kiedy poziom hormonów jest
bardziej stabilizowany,
częstość występowania
napadów migreny
zmniejsza się.

POZNAJ KRYTERIA ROZPOZNANIA MIGRENY MIESIĄCZKOWEJ

Migrena miesiączkowa

Napady migrenowe występują regularnie od 2 dnia przed miesiączką
do 3 dnia miesiączki. Poza tym u pacjentki nie występują napady
migreny w okresie między miesiączkami, czyli w innych dniach cyklu.
W celu potwierdzenia rozpoznania, napady migreny muszą wystąpić
co najmniej w dwóch lub trzech kolejnych cyklach.

Migrena związana z miesiączką

Napady migrenowe występują regularnie od 2 dnia
przed miesiączką do 3 dnia miesiączki.
Poza tym u pacjentki występują napady migreny w okresie między
miesiączkami, czyli w innych dniach cyklu.

FAKTY O MIGRENIE MIESIĄCZKOWEJ

Ból głowy jest składową zespołu napięcia
przedmiesiączkowego,
który dotyczy

50–90% pacjentek.

Napady migreny występujące podczas miesiączki
charakteryzują się większym nasileniem bólu
i dłuższym czasem trwania.

Migrena miesiączkowa
częściej ma postać
migreny bez aury.

Największe nasilenie
napadów przypada
na około

40 rok życia.

Występuje u około 7,5–21% kobiet chorych na migrenę.

Migrena miesiączkowa
największe nasilenie
ma w pierwszych

2

dniach miesiączki.

Napady migreny współistnieją
wraz z zaburzeniami nerwicowymi
i nastroju, a także licznymi objawami,
takimi jak np.

ból w podbrzuszu czy uczucie wypełnienia piersi.

LECZENIE MIGRENY ZWIĄZANEJ Z OKRESEM OKOŁOMIESIĄCZKOWYM

Leczenie doraźne
w przerywaniu
napadu – tryptany.

SUMATRYPTAN
ZOLMITRYPTAN
RIZATRYPTAN
FROWATRYPTAN

Istotne jest, żeby lek przyjąć
od razu, kiedy rozpoczyna się ból
migrenowy nie czekać, aż ustąpi
sam, jeśli mamy pewność,
że będzie to ból migrenowy.

Ważne jest prowadzenie
dzienniczka migrenowego,
który ułatwia przewidzenie
bólu migrenowego.

W postępowaniu niefarmakologicznym istotne jest odpowiednie nawodnienie,
suplementacja preparatów magnezu, spożywanie owoców i warzyw bogatych w potas.

PIŚMIENNICTWO

Stępień A. Bóle głowy – fizjologia, diagnostyka, leczenie. Medical Tribune Polska. Wydanie II. 2017.
Dodick DW. Migraine. Lancet. 2018;391(10127):1315-1330.
Społeczne znaczenie migreny z perspektywy zdrowia publicznego i ochrony zdrowia, N.I.Z.P.-P.Z. Higieny, Editor. 2019.
Ashina M. Migraine. N Engl J Med 2020;383:1866–76.
Ansari T, Lagman-Bartolome AM, Monsour D, Lay C. Management of Menstrual Migraine. Curr Neurol Neurosci Rep. 2020 Aug 8;20(10):45.
Stępień A, et al. Leczenie migreny. Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy,
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Ból 2020, Tom 21, Nr 1, s. 11-30.
Headache Classification Committee of the International Headache Society, International Classification of Headache Disorders, 3rd ed. Cephalalgia 2018; 38: 1–211.
Dowson AJ, Massiou H, Aurora SK. Managing migraine headaches experienced by patients who self-report with menstrually related migraine:
a prospective, placebo-controlled study with oral sumatriptan. J Headache Pain. 2005 Apr;6(2):81-7.

SUM/338/05-2021

Informacja o leku

POBIERZ TEN MATERIAŁ W PDF

ZAINTERESOWAŁA CIĘ INFOGRAFIKA?
ZAPOZNAJ SIĘ Z ARTYKUŁEM

CZytam