Zobacz serwis dla pacjentów

Menu

Menu

Flunarizinum WZF

Konkurs SUMA MIL

Złoty standard leczenia migreny1

Nagrody
 

Przygotuj swoich
pacjentów na wakacje!

Udaj się w podróż po Europie i pomóż pacjentom zwalczyć problem migreny.
Zbieraj mile i wygrywaj nagrody!

ROZPOCZNIJ PODRÓŻ
Samolot

Dziękujemy!

Twoja rejestracja przebiegła pomyślnie.

ZAGRAJ PONOWNIE

Zasady

1.

Wygeneruj swój bilet lotniczy, aby rozpocząć podróż i otrzymać bonusowe mile.

2.

Zapoznaj się z 3 przypadkami pacjentów cierpiących na migrenę i odpowiedz na pytania.

3.

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie otrzymasz 50 mil.

4.

Zbierz jak najwięcej mil podczas podróży i walcz o atrakcyjne nagrody.

Zapoznaj się z regulaminem.

Samolot

Ranking

liczba szans do wykorzystania:
2
lp. imię i nazwisko miasto mile
Samolot

Nagrody

Nagrody
ZAGRAJ

Logowanie

Samolot

Jeżeli nie masz swojego konta, zarejestruj się.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia pisemnie – na adres Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6 lub elektronicznie − na adres e-mail: personal.data@polpharma.com.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie poniższe zapytania o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczą konkursu organizowanego przez spółkę − Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych („Administrator”), który odbędzie się w dniach 11.06. – 10.07.2018 r. − „Konkurs SUMA MIL” („Konkurs”).

Informacja o administratorze danych osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

 

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-728), ul. Bobrowiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000043523, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 525-21-13-462, kapitał zakładowy: 6.187.000 złotych („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres wskazany powyżej lub elektronicznie − na adres e-mail data@polpharma.com. lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 22 364 63 11.
 3. Administrator powołał inspektora danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pisząc na adres Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

 

 

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. organizacji i przeprowadzenia przez Administratora Konkursu − na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna.
  2. informowania o udziale i wygranej w Konkursie na ww. stronie internetowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody, która jest dobrowolna;
  3. reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

 

 1. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (nie podanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie). Powyższe nie dotyczy podania danych dla celów informowania o udziale i wygranej w Konkursie – w tym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe (za zgodą) będą rozpowszechnione poprzez ich publikację na ogólnodostępnej stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych w tym przypadku będą użytkownicy Internetu.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług w związku z Konkursem.
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych]

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji Konkursu.
 2. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 3. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia sprzeciwu.
 4. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 

[Prawa]

 1. Przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi;
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda − prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej).
 3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

* Brak zaznaczenia zgody uniemożliwia zgromadzenie danych i wzięcie udziału w konkursie.

Proszę zapoznać się z pełną informacją o administratorze danych osobowych.

Bilet lotniczy

Wygeneruj swój wirtualny bilet lotniczy, aby rozpocząć podróż i otrzymać bonusowe mile na start rozgrywki.

Konkurs zakończony

Lista zwycięzców już wkrótce.

Oto Twój bilet!

Otrzymujesz 300 bonusowych mil na start podróży. Wpisz swoje imię i nazwisko lub nick i rozpocznij grę.

boarding pass


Passenger name

LUB

Carrier

THE BEST AIRLINES

Date

09 DEC

Time

08:40

Flight

F 0575

Seat

55L

Gate

22

Board till

08:10

Barcelona

Buenos dias! Twoja pierwsza pacjentka znajduje się w Barcelonie w Hiszpanii. Uporczywy ból głowy uniemożliwia jej zaplanowanie tegorocznych wakacji. Pomóż pacjentce jak najszybciej pozbyć się bólu. Nie trać czasu. Samolot już na Ciebie czeka!

Czy wiesz, że... budowa bazyliki Sagrada Familia, znajdującej się właśnie w Barcelonie, trwa już ponad 136 lat, nieprzerwanie od 1882 roku? Ukończenie świątyni zaplanowane jest na rok 2026 i będzie to najwyższa świątynia na świecie.

ODWIEDŹ PACJENTA

Praga

Twój kolejny pacjent przebywa w Pradze, stolicy Czech. Obawia się, że z powodu silnego ataku migreny, nie uda mu się w tym roku wypocząć na długo wyczekiwanym urlopie. Pomóż pacjentowi zwalczyć przykre dolegliwości. Pośpiesz się! Słychać już ostatnie wezwanie dla pasażerów lotu SUM 3310!

Czy wiesz, że... podczas budowy mostu Karola, w XIV wieku, jednym z głównych składników zaprawy murarskiej były jajka? A dokładniej, ich białka.

ODWIEDŹ PACJENTA

Rzym

Mamma mia! Twój ostatni przystanek to malowniczy Rzym, stolica Włoch. Czeka tam na Ciebie trzeci pacjent, który uskarża się na bardzo silny ból głowy. Pomóż mu zdiagnozować problem i zaproponuj odpowiednie leczenie. Pilot zapowiada spokojny lot, możliwe lekkie turbulencje

Czy znasz... legendę głoszącą, że gdy wrzucisz monetę do słynnej Fontanny di Trevi, z pewnością powrócisz do Rzymu? Czy wiesz, że pieniądze z niej są wyławiane i przekazywane na cele charytatywne? Kwota ok. 700 tysięcy euro co roku zasila różne fundacje i akcje.

ODWIEDŹ PACJENTA

Warszawa

TRWA LOT

Barcelona

Barcelona

TRWA LOT

Praga

Praga

TRWA LOT

Rzym

Pacjent I

lek. Katarzyna Macek

Zwiń opis przypadku
pytanie:
1
2
3

1.

   
  Samolot

  Gratulacje!

  Dotarłeś do wszystkich pacjentów.
  Twój wynik to:

  250 mil lotniczych

  Zapisz swój wynik i walcz o nagrody!