Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/3066 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 2016.07.26.