Przypadek 1

38-letnia pacjentka skierowana do poradni neurologicznej z powodu nawracającego, silnego bólu głowy okolicy potylicznej, jednostronnego o charakterze pulsującym, atakującego od około 14 lat.

Epizody bólowe trwają po kilka-kilkanaście godzin, mają charakter narastający (maksimum osiągają po 3 godzinach), występują 3-4 razy w roku, niezależnie od jego pory i pogody, niezależnie od infekcji, pozycji ciała, fazy cyklu miesięcznego, pokarmów, stresu, mogą być związane z deprywacją snu.

W czasie bólu głowy występują nadwrażliwość na hałas i silne zapachy oraz nasilone nudności, bez wymiotów. Pacjentka neguje bóle innych części głowy, występowanie aury poprzedzającej bóle, neguje też zaburzenia wzroku, słuchu, zawroty głowy. Objawy nie ustępują po lekach niesterydowych przeciwzapalnych, przyjmowanych w prawidłowych dawkach (kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen), zimnych okładach, najczęściej pomaga jedynie długi sen. Między epizodami pojawiają się nieznaczne bóle obejmujące całą głowę o charakterze nietętniącym, ustępują po paracetamolu.

Pacjentka leczy się od dzieciństwa na alergiczną astmę (uczulenie na pyłki traw), rodziła 3 razy: 12, 10 i 5 lat temu. Mieszka z rodziną w niedużym mieszkaniu w cichej części Krakowa, pracuje z domu jako tłumacz.

W badaniu przedmiotowym bez istotnych odchyleń.

Na podstawie wywiadu możemy rozpoznać migrenę epizodyczną bez aury.

Metodą walki z tą postacią migreny jest leczenie doraźne napadów. Ponieważ w wywiadzie występuje oporność na NLPZ w prawidłowych dawkach, należy włączyć u pacjentki leczenie tryptanem (np. sumatryptanem). Ponieważ pacjentka neguje wymioty, może być podawany w postaci doustnej. Powinien być przyjmowany zaraz po rozpoczęciu się bólu, jednorazowo 50 mg.

W celu monitorowania leczenia oraz ewentualnego rozwoju choroby należy zalecić prowadzenie dzienniczka migrenowego oraz kontrolę za 6 miesięcy.