Przypadek 2

27-letnia kobieta,mieszkanka Warszawy, doktorantka chemii Uniwersytetu Warszawskiego,zgłosiła się prywatnie do neurologa z powodu bólu głowy o nasileniu umiarkowanym.

Ból wystąpił pierwszy raz miesiąc temu, następnie powtórzył się dwukrotnie w odstępach tygodniowych. Za każdym razem miał podobny przebieg – ok. 30 minut przed napadem pojawiały się błyski, po chwili - nudności.

Sam ból trwał 3 godziny i występował głównie wieczorem, nasilał się w czasie aktywności, miał charakter pulsujący, zlokalizowany w okolicy ciemieniowej. Pacjentka odczuwała ulgę, gdy kładła się do łóżka przy zgaszonym świetle oraz wyłączeniu sprzętów grających (telewizji, radia itp.) Przy drugim epizodzie przyjęła 400 mg ibuprofenu. Wydaje jej się, że skróciło to czas trwania bólu do 2 godzin. Po ustąpieniu bólu jadła lekkostrawną kolację, brała prysznic i szła spać.

W wywiadzie została ujawniona wieloletnia migrena przewlekła u matki oraz choroba wrzodowa - bez epizodu krwawienia- u ojca. Młodszy brat jest zdrowy.

Na pierwszej wizycie przeprowadzono dokładny wywiad oraz badanie neurologiczne. Uwagę zwróciła szczupła sylwetka ciała (BMI= 19 kg/m2), poza tym brak odchyleń.

Zdiagnozowano epizodyczną postać migreny. Zlecono stosowanie na początku wystąpienia bólu preparatu złożonego paracetamolu z kofeiną albo ibuprofenu w zdwojonej dawce (800 mg) w osłonie omeprazolu, oraz wizytę kontrolną w razie braku poprawy. Poproszono o prowadzenie dzienniczka migrenowego.

Po 6 miesiącach pacjentka zgłosiła się ponownie. Wywiad z okresu od poprzedniej wizyty:

  • w ciągu pierwszych dwóch miesięcy bóle występowały z podobną częstotliwością (1x na tydzień). Po przyjęciu preparatu złożonego (paracetamol z kofeiną) na początku napadu skracał jego długość do 1 godziny.
  • w trzecim miesiącu nasilenie bólu zwiększyło się do stopnia średnio-ciężkiego, po przyjęciu preparatu złożonego albo ibuprofenu trwał do dwóch godzin.
  • w czwartym i piątym miesiącu uczucie nudności nasiliło się, dwóm napadom bólu towarzyszyły wymioty (ok. 3x w ciągu napadu).
  • pacjentce wydaje się, ze po ostatnim epizodzie przez kilka godzin miała słabszą prawą rękę oraz czuła odrętwienie prawej strony twarzy.
  • pacjentka zauważyła, że gdy spożywała do kolacji czerwone wino albo zjadła coś z czekoladą, po 1-2 godzinach występował ból głowy.

Na drugiej wizycie w badaniu neurologicznym brak odchyleń. Przepisano sumatryptan 50 mg.Jeżeli z czasem dawka przestanie być skuteczna, można ją będzie zwiększyć do 100 mg jednorazowo, z zaleceniem przyjęcia na początku bólu (z zaznaczeniem, aby nie stosować go w czasie aury). W razie występowania nasilonych nudności zlecono metoklopramid 10 mg.

Pacjenta jest kontrolowana mniej więcej co pół roku. Dotychczas udaje się opanować napady sumamigrenem. W międzyczasie, z powodu nawracającego występowania objawów krótkotrwałego niedowładu zlecono MRI głowy – brak odchyleń. Na jednej z wizyt poinformowała o planach zajścia w ciążę. Udzielono informacji na temat przeciwwskazań stosowania sumatryptanu w ciąży i alternatywie leczenia (paracetamol). Na okres ciąży pacjentka przebywa na zwolnieniu lekarskim, ze względu na kontakt z substancjami toksycznymi w laboratorium.

W trakcie ciąży wystąpiły dwa epizody bólu o nasileniu średnio-ciężkim i ciężkim, z towarzyszącymi nasilonymi wymiotami. Pacjentka hospitalizowana raz w celu wyrównania zaburzeń elektrolitowych. Poza tym epizody o słabszym nasileniu leczone paracetamolem i zalecono odpoczynek. Po pomyślnym rozwiązaniu, w czasie karmienia piersią (6 miesiąc życia dziecka) pacjentka dalej prowadzona na paracetamolu.

Raz występuje epizod średnio-ciężkiego bólu, pacjentka nie przyjęła innej substancji, ból minął samoistnie po 7 godzinach. Nawadnianie doustne było wystarczająco efektywne, nie było konieczności hospitalizacji. Pacjentka powróciła do sumatryptanupo zakończeniu karmienia piersią. W ciągu pół roku udało się osiągnąć kontrolę bólu migrenowego sprzed ciąży. Utrzymano diagnozę postaci epizodycznej migreny.