Przypadek 4

24-letnia kobieta, mieszkanka dużego miasta, bez dotychczasowych obciążeń somatycznych, zgłosiła się do lekarza z powodu uciążliwego bólu głowy.

Bóle głowy miewała już w okresie dojrzewania, ale obecnie zaczęła pracować i nie może już sobie pozwolić na kilkudniowe wyłączenia z życia.

Ból ma charakter pulsujący, występuje jednostronnie, ale nie zawsze po tej samej stronie. Czasami reaguje na leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Często towarzyszą mu nudności i wymioty. Ustępuje samoistnie po kilku dniach. Lekarz pierwszego kontaktu poinstruował pacjentkę o konieczności wzięcia leku przeciwbólowego na samym początku wystąpienia bólu oraz wręczył skierowanie do neurologa z zaleceniem prowadzenia do czasu wizyty dzienniczka bólu głowy. Wizyta odbyła się po 4 miesiącach, ból wystąpił w tym czasie 3 razy, za każdym razem z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. W czasie wywiadu u neurologa uzyskano dalsze informacje:

  • ból za każdym razem poprzedza oraz towarzyszy krwawieniu menstruacyjnemu (występuje 1-2 dni przed krwawieniem oraz trwa do 3 dni po wystąpieniu krwawienia). Takie same okoliczności miały miejsce również w okresie dojrzewania, kiedy cykle były jeszcze nieregularne. Obecnie pacjentka miesiączkuje dość regularnie, cykle trwają 27-28 dni.
  • słabo reaguje na leki przeciwbólowe z grupy NLPZ
  • towarzyszą mu nudności i wymioty, nasila go codzienna aktywność, ukojenie przynosi sen.
  • nie towarzyszą mu żadne objawy prodromalne ani objawy ogniskowe
  • podobne dolegliwości występowały u matki pacjentki. Obecnie matka już nie miesiączkuje, bóle głowy zmniejszyły swoją częstotliwość i nasilenie.
  • pacjentka współżyje, korzysta z antykoncepcji mechanicznej.

W badaniu neurologicznym bez odchyleń.

Neurolog rozpoznał migrenę menstruacyjną w czystej postaci oraz zlecił pacjentce, aby na dwa dni przed wystąpieniem krwawienia menstruacyjnego oraz 3 dni od jego rozpoczęcia stosowała naproxen2x 500 mg, kontynuowanie dzienniczka bólu głowy. Umówił wizytę kontrolną na za 6 miesięcy.

Pacjentka stawiła się na wizycie kontrolnej. W minionym okresie ból głowy pojawiał się z taką samą częstością co w okresie poprzednim, czasami miał mniejsze natężenie. Praktycznie za każdym razem towarzyszyły mu wymioty.  Neurolog zdecydował o zamianie naproxenu na lek z grupy tryptanów(, który zalecił stosować na dwa dni przed spodziewanym krwawieniem miesięcznym oraz 4 dni po jego rozpoczęciu. Polecił kontynuowanie dzienniczka bólu głowy oraz wizytę kontrolną na 6 miesięcy, na którą pacjentka stawiła się. Wprowadzenie tryptanu zmniejszyło natężenie bólu głowy, a towarzyszące mdłości znacznie zmniejszyły swoje nasilenie. Wymioty wystąpiły tylko przy dwóch menstruacjach. Ponieważ uzyskano poprawę - utrzymano dotychczasowe leczenie. Ustalono termin wizyty kontrolnej za rok. Przez następny bóle głowy towarzyszyły początkom menstruacji tylko sporadycznie, nudności i wymioty nie występowały. Po roku na wizycie kontrolnej utrzymano leczenie i ustalono kolejny termin na za 2 lata.