Flunarizinum WZF (Flunarizinum). Każda tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny w postaci flunaryzyny dichlorowodorku oraz substancję pomocniczą o znanym działaniu (laktozę jednowodną). Każda tabletka zawiera 45,3 mg laktozy jednowodnej.