Aura migrenowa

Aura migrenowa

Aurę definiuje się jako ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny. Specyficzne zaburzenia zmysłowe zwane aurą mogą też rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy. Jako migrenę diagnozuje się zespół objawów charakteryzujący się nawrotowymi atakami bólów głowy o umiarkowanym lub dużym natężeniu, które trwają od 4 do 72 godzin. U około 20-25 % pacjentów atak migreny poprzedzony jest aurą migrenową. Aurę definiuje się jako ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny, które wyprzedzają napad nie więcej niż o godzinę. Specyficzne zaburzenia zmysłowe zwane aurą mogą też rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy.

Aura typowa - zmiany wzrokowe podczas aury

Aura typowa jest nazywana również aurą wzrokową/oczną lub aurą klasyczną. Objawy aury typowej to najczęściej zaburzenia wzrokowe. Mogą one przyjmować różne formy:

 • mroczki,
 • błyskające światła, 
 • jasne plamy, 
 • widma fortyfikacji, 
 • migocząca zygzakowata linia, 
 • pomniejszenie widzianych przedmiotów,
 • migocące linie elipsoidalne wokół czarnego mroczka,
 • zaburzenia ostrości widzenia, 
 • niedowidzenie połowiczne jednoimienne,
 • tymczasowa utrata wzroku,

Przy czym wszystkie te typy dolegliwości mogą występować jednocześnie podczas jednego napadu aury. Zaburzenia wzrokowe poprzedzają o kilkadziesiąt minut napady bólu głowy.
Niejednokrotnie aura wzrokowa przebiega pod postacią powtarzalnej sekwencji sensacji wzrokowych. Następujący wkrótce po wystąpieniu aury (około 60 minut) napad bólu dotyczy zwykle strony przeciwnej do zaburzeń wzrokowych. Zaburzenia związane z aurą są całkowicie odwracalne – ustępują po krótkim czasie.

 aura migrenowa

Aura nietypowa

Rodzaj występującej aury nietypowej jest zazwyczaj indywidualny dla każdego pacjenta. Aura może manifestować się w postaci różnych zaburzeń neurologicznych:

 • objawów czuciowych - mrowienia, drętwienia, niedowładu połowicznego,
 • ruchowych – osłabienie, niezdarność, 
 • zaburzeń mowy – dyzartria, afazja,
 • zaburzeń funkcji nerwów czaszkowych – podwójne widzenie, szumy w uszach, utrata słuchu,
 • zaburzeń równowagi – ataksja,

Objawy te przemijają i nie pozostawiają trwałych ubytków neurologicznych. Badania diagnostyczne niczego nie wykazują. Ocenia się, że objawy wzrokowe mogą występować w prawie 99% epizodów aury, objawy czuciowe i afazja zdarzają się rzadko, a zaburzenia ruchowe (niedowłady, porażenia) - bardzo rzadko.

Objawy poprzedzające migrenę

U dużej części osób cierpiących na migrenę może wystąpić także tzw. faza zwiastunowa. Faza zwiastunowa pojawia się przed ewentualnym wystąpieniem aury, kilka godzin, a nawet kilka dni przed napadem bólu głowy, a objawy zwiastunowe mogą mieć różny charakter - psychiczny, zmysłowy, narządowy, autonomiczny.

Migrena bez bólu głowy? Aura migrenowa bez bólu głowy

Ocenia się, że u około 20% osób cierpiących na migrenę może wystąpić aura bez bólu głowy, dawniej nazywana migreną acefaliczną lub ekwiwalentem migreny. Najczęściej zaburzenia neurologiczne mają charakter wzrokowy.


Zarówno występowanie aury migrenowej jak i wystąpienie aury bez bólu głowy u osoby, która wcześniej nie uskarżała się na migreny, powinno być zawsze poddane szczególnej analizie i diagnostyce.

Wizyta u lekarza specjalisty powinna wyjaśnić przyczyny aury, które mogą wynikać z niedokrwienia układu nerwowego i innych chorób mózgu. Lekarz weźmie też pod uwagę czynniki środowiskowe i choroby oczu takie jak zaburzenia rogówki, soczewki, ciała szklistego czy siatkówki.Komentarze (0)