Doraźne leczenie migreny

Migrena to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego. Jest wiele rodzajów migreny i wiele różnych czynników powodujących nasilenie choroby. Znalezienie odpowiedniego leku, który pomaga pokonać migrenę nie zawsze jest łatwe. Czasami potrzebnych jest wiele prób, gdyż to, co działa u jednego pacjenta, nie zawsze sprawdza się u innego.

"By ułatwić diagnostykę i osiągnąć najlepsze efekty leczenia konieczna jest współpraca pacjenta z lekarzem."

Przed wizytą w gabinecie lekarskim warto dowiedzieć się więcej o metodach leczenia choroby oraz regularnie uzupełniać swój Dzienniczek Migrenowy.

Wśród leków doraźnie hamujących ataki migreny wyróżniamy 3 grupy:

  • tryptany
  • pochodne alkaloidów sporyszu
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne

Tryptany

Tryptany są jedną z podstawowych i najczęściej stosowanych grup leków hamujących napady migreny i związany z nimi ból głowy. Selektywni agoniści receptora 5-HT1B/D inaczej tryptany to dostępne na receptę leki nowej generacji.

"Działanie tryptanów polega na zwężaniu naczyń mózgowych i hamowaniu uwalniania neuroprzekaźników z zakończeń włókien nerwowych."

Dodatkowo tryptany hamują przewodzenie czuciowe pierwszej gałęzi nerwu trójdzielnego, który unerwia głównie oko i oczodół. Dlatego leki te nie tylko łagodzą ból, ale i objawy współtowarzyszące migrenie, tj. nudności, wymioty czy światłowstręt. Pojawienie się tryptanów było przełomem w przerywaniu napadów migreny.

Tryptany działają szybko przynosząc ulgę w leczeniu doraźnym. Aby zwiększyć skuteczność tryptanów należy podać je tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Wykazano, że najlepsze efekty przynoszą leki podane w pierwszej godzinie napadu.

"Tryptany są najczęściej wybieranymi lekami w przypadku ciężkiego przebiegu migrany."

Należy jednak pamiętać, że nie są one zalecane w przypadku aury.
Objawy niepożądane wywoływane przez zażywanie tryptanów mają łagodny przebieg i zwykle ustępują samoistnie. Do najczęściej występujących należą: nudności, uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz zawroty głowy. Tryptany mają niewielki wpływ na naczynia wieńcowe, pomimo to nie są zalecane u osób z chorobami serca.

Pochodne alkaloidów sporyszu

Coraz rzadziej w leczeniu migreny stosuje się leki z grupy pochodnych alkaloidów sporyszu. Są to leki blokujące receptory adrenergiczne alfa.

"Preparaty z tej grupy mogą być stosowane w terapii nadciśnienia, znalazły swoje zastosowanie również w leczeniu migreny."

Dzisiaj preparaty alkaloidów wypierane są przez tryptany ze względu na efekty uboczne wynikające z ich stosowania. Alkaloidy wywołują efekt obniżenia ciśnienia tętniczego wskutek rozszerzenia naczyń tętniczych. Podczas ich stosowania może zwiększyć się częstość akcji serca i wystąpić podciśnienie ortostatyczne (dosyć nagłe obniżenie ciśnienia przy szybkim wstaniu z pozycji siedzącej lub leżącej) - objawia się krótkotrwałym uczuciem osłabienia, a nawet omdleniem. Dodatkowo używanie alkaloidów zwłaszcza przewlekłe może być przyczyną bółów głowy i zależnych od stosowania tych leków.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Kolejną bardzo istotną grupą leków stosowanych u pacjentów z migreną są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Są one bardzo często wykorzystywane w przerywaniu łagodnych i umiarkowanych napadów migreny. Leki zaliczane do tej grupy są w większości dostępne bez recepty, ale trzeba pamiętać, że pacjenci stosujący je zbyt często narażają się na komplikacje.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością, gdyż częste działania niepożądane NLPZ to: nudności, wymioty, bóle brzucha, a także poważniejsze schorzenia takie ja owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Częstą pratyką jest stosownie leków z tej grupy jako leki dodatkowe.

Leki wspomagające stosowane w leczeniu migreny

W leczeniu doraźnym polegającym na zwalczaniu objawów migreny dużą rolę odgrywają leki wspomagające. Wyróżniamy preparaty, które wspomagają działanie leku przeciwbólowego taki jak np. kofeina, i takie, których zadaniem jest złagodzenie objawów współistniejących w migrenie.

"Jeśli w napadach migreny występują dodatkowo wymioty lub nudności, pacjentom podawane są leki przeciwwymiotne, np. metoklopramid; jeżeli podczas ataków migreny występują objawy niepokoju, możemy zastosować leki przeciwlękowe. Często migrena może wywołać obniżenie nastroju."

Z tego względu w wielu przypadkach zalecane są leki przeciwdepresyjne. Mają one zastosowanie nie tylko w przerywaniu bólu, ale przynoszą też oczekiwane rezultaty u pacjentów, u których współwystępuje napięciowy ból głowy.

Aby leczenie migreny było skuteczne

Leczenie migreny jest procesem długotrwałym, a osiągniecie najlepszych efektów gwarantuje tylko ścisła współpraca z lekarzem. Bardzo ważne jest, aby dokładnie informować lekarza o rezultatach stosowanego leczenia. Podczas wizyty lekarskiej koniecznie należy zgłosić ewentualne działania niepożądane, a przede wszystkim poinformować o wszystkich stale przyjmowanych lekach, które mogą wywoływać niepożądane interakcje.Komentarze (0)