Drgawki wywołane migreną

Drgawki wywołane migreną

Drgawki to jeden z najczęściej występujących objawów chorobowych u pacjentów ze zdiagnozowaną migreną. Z danych statystycznych wynika, że około 5-8% populacji choć raz w życiu przebyło przynajmniej jeden napad drgawek w życiu. Drgawki są to nagłe drgania całego ciała, może im towarzyszyć krótkotrwała utrata przytomności.

"Napady drgawek występują w wyniku zaburzeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego polegających na powstawania w mózgu ognisk neuronów o nieprawidłowej budowie lub nieprawidłowym przewodnictwie."

Drgawki migrenowe mogą wystąpić u każdego chorego, który cierpi na migrenę. W przypadku drgawek wywołanych przez migrenę najważniejszą sprawą jest wykluczenie innych przyczyn drgawek.

Inne objawy towarzyszące drgawkom w napadach migreny

W czasie napadu drgawek mogą zdarzyć się wymioty, lub bezwiedne oddanie moczu i kału. Największe niebezpieczeństwo w czasie napadu drgawek stwarza możliwość powstania urazu u pacjenta, zwłaszcza gdy drgawkom towarzyszy utrata przytomności. Czas trwania drgawek może być różny, ale zazwyczaj trwa kilka minut.

Przyczyny powstawania drgawek

Istnieje wiele przyczyn powstawania drgawek:

  • schorzenia przewlekłe układu nerwowego np. padaczka, 
  • wysoka gorączka (szczególnie u dzieci), 
  • zatrucia np. lekami lub alkoholem, 
  • zaburzenia metaboliczne, 
  • uraz głowy, 
  • bóle migrenowe, 
  • guzy mózgu, 
  • zakażenia ośrodkowego układu nerwowego. 

Jak pomóc choremu podczas drgawek?

W czasie napadu drgawek powinno się ochraniać głowę pacjenta, żeby zapobiec jakimkolwiek urazom. Jeśli wystąpią wymioty głowę pacjenta powinno się odwrócić na bok – najlepiej ułożyć pacjenta w tzw. pozycji bocznej ustalonej. W czasie napadu nie powinno się pacjentowi podawać płynów ani leków, najlepiej zostawić pacjenta w spokoju. Nie powinno się wkładać jakichkolwiek przedmiotów do ust pacjenta.

Napad drgawkowy

Drgawki mają różnorodny charakter mogą być uogólnione, czyli dotyczyć całego ciała. Zazwyczaj przebiegają z utratą przytomności i bezwiednym oddaniem moczu i kału, oraz bezwiednym przygryzieniem języka. Chorzy często mają pianę na ustach.

"Napad może być poprzedzony aurą, czyli objawami, które zwiastują napad drgawkowy – chory wie, że niedługo nastąpi napad drgawek."

Do takich objawów należą: drętwienie kończyn, zaburzenia widzenia, odczuwaniem różnych zapachów. Chorzy nie pamiętają co się wydarzyło w czasie napadu, a po napadzie mają ograniczoną świadomość.

Drgawki mogą wystąpić także w innej formie:

  • Drgawki ogniskowe - dotyczą części ciała np. ręki, nogi lub twarzy. 
  • Drgawki, które przybierają postać wrażeń zmysłowych podczas których chory ma wtedy wrażenie, że czuje zapachy i smaki, których nie ma, lub ma mroczki przed oczami.

Napady drgawek mogą wystąpić u każdego człowieka, a najbardziej prawdopodobne jest ich powstanie u dzieci, których układ nerwowy jest jeszcze niedojrzały lub u osób, u których próg drgawkowy jest obniżony.

Drgawki migrenowe a ataki padaczki

Drgawki wywołane przez migrenę są to powikłania migreny. W przypadku drgawek wywołanych przez migrenę najważniejszą sprawą jest wykluczenie innych przyczyn drgawek a w szczególności padaczki. Zazwyczaj napady niepadaczkowe są krótsze i mniej nasilone.

"Padaczkę rozpoznaje się wtedy gdy napady drgawek powtarzają się. Tylko u 40-50% osób po pierwszym ataku drgawek wystąpią kolejne."

Pojedynczy napad drgawek, który występuje z powodu drobnych nieprawidłowości w działaniu ośrodkowego układu nerwowego nie jest podstawą do rozpoznania padaczki. Należy przeprowadzić dokładną diagnostykę, żeby stwierdzić czy mamy do czynienia z drgawkami wywołanymi migreną, żeby nie przeoczyć innej choroby ośrodkowego układu nerwowego. Padaczkę można rozpoznać jeśli napady drgawek występują wielokrotnie i jeśli wystąpią zmiany w zapisie EEG.

Diagnostyka drgawek wywołanych napadami migrenowymi

Jeśli u pacjenta wystąpią drgawki należy przeprowadzić dokładną diagnostykę. Poza badaniem neurologicznym i odpowiednim zebraniem wywiadu przez lekarza wykonuje się podstawowe badania krwi, EEG oraz badania obrazowe np. tomografię komputerową.

"Dokładny wywiad i diagnostyka pozwolą na ocenę czy napad drgawek został wywołany przez atak bólu migrenowego czy też istnieje inna przyczyna."

Bardzo ważna w takich sytuacjach jest również relacja świadków napadu. Jeśli wykluczy się inne możliwe przyczyny powstawania drgawek należy wziąć pod uwagę, że u osoby, która cierpi na migrenę drgawki są wywołane atakami bólu migrenowego. Ból migrenowy jest czynnikiem wywołującym drgawki. Leczenie migreny polega przede wszystkim na zapobieganiu bólu.Komentarze (0)