Powikłania migreny

Powikłania migreny

Migrena jest chorobą przewlekłą powodującą uciążliwe, silne bóle głowy o charakterze napadowym. Często migrenowym bólom towarzyszy nadwrażliwość na światło i hałasy, nudności i wymioty. Przez wiele lat migrena była źle diagnozowana i źle leczona, a dolegliwości z nią związane traktowano jako trochę bardziej uciążliwy ból głowy. Dzisiaj wiadomo, że lekceważenie tego neurologicznego zaburzenia może mieć bardzo groźne następstwa dla zdrowia i życia pacjenta.

Powikłania spowodowane migreną

Migrena powoduje wiele groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Do tych powikłań migreny należą:

 • migrena przewlekła – rodzaj migreny charakteryzujący się bólem głowy, który spełni kryteria bólu migrenowego i trwa co najmniej 15 dni w miesiącu przez co najmniej 3 miesiące, nie jest związany z nadużywaniem leków, 
 • stan migrenowy - napad migreny z fazą bólu trwający ponad 72 godziny, 
 • migrenowy zawał mózgu - objawy neurologiczne utrzymują się ponad tydzień, badanie obrazowe wskazuje na udar niedokrwienny mózgu, 
 • drgawki wywołane migreną, 
 • nadużywanie leków przeciwbólowych, 
 • powikłania leczenia migreny. 

Migrena przewlekła

Migrena przewlekła to taki rodzaj migreny, kiedy ból występuje przez ponad 15 dni w miesiącu. Poza tym ból jest zazwyczaj słabszy niż w napadzie migrenowym, nie jest wyraźnie zlokalizowany po jednej stronie i nie nasila się podczas wysiłku fizycznego.

"Ból w migrenie przewlekłej trwa dłużej i występuje dużo częściej niż w przypadku migreny epizodycznej. Dodatkowo pacjenci cierpiący z powodu migreny przewlekłej skarżą się na znaczne osłabienie i przewlekłe zmęczenie."

Zdarza się, że u pacjentów poza uporczywym, długotrwałym bólem głowy mogą też występować typowe napady bólu migrenowego.

Stan migrenowy

Stan migrenowy to seryjnie powtarzające się napady bólu migrenowego poprzedzielane krótkimi (zwykle mniej niż 4 godzinnymi) przerwami w bólu. Długość fazy bólu bywa różna, może trwać kilka godzin, a nawet 2-3 doby. Bólowi mogą towarzyszyć różne inne objawy:

 • zaczerwienienie twarzy, 
 • pocenie skóry twarzy, 
 • występowanie obfitej wydzieliny z nosa, 
 • łzawienie. 

Jest to bardzo ciężki napad bólu, który zazwyczaj wymaga hospitalizacji. W skrajnych i bardzo rzadkich przypadkach stan migrenowy prowadzi do odwodnienia i jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Drgawki wywołane przez migrenę

Drgawki migrenowe mogą wystąpić u każdego chorego, który cierpi na migrenę. W przypadku drgawek wywołanych przez migrenę najważniejszą sprawą jest wykluczenie innych przyczyn drgawek, a w szczególności padaczki. Zazwyczaj napady niepadaczkowe są krótsze i mniej nasilone. Należy zatem przeprowadzić dokładną diagnostykę, żeby nie przeoczyć innej choroby ośrodkowego układu nerwowego.

Migrenowy zawał mózgu

Zawał mózgu spowodowany migreną jest to termin stosowany do określania udarów mózgu, które występują podczas ataku migreny, czyli inaczej mówiąc, są wywołane przez migrenę.
Udar musi spełnić kilka kryteriów, żeby móc być nazywanym migrenowym zawałem mózgu:

 • atak migrenowy musi być poprzedzony aurą, 
 • ból musi być równie lub bardziej nasilony jak podczas poprzednich ataków migreny, 
 • aura migrenowa musi trwać kilka godzin lub nawet dni, 
 • inne przyczyny udaru zostały wykluczone.

Niezależnie od wszystkiego należy pamiętać, że każdy zawał bądź udar mózgu stanowi zagrożenie dla życia i wymaga interwencji lekarza.

Powikłania związane z leczeniem przeciwbólowym

Osoby cierpiące na migrenę przyjmują duże ilości leków przeciwbólowych, gdyż ból migrenowy jest bólem o bardzo silnym nasileniu i ciężko go złagodzić. Osoby te są bardzo narażone na nadużywanie leków przeciwbólowych i uzależnienie od nich, ponieważ często przyjmują nadmierne ilości tabletek niezgodnie z dawkowaniem lub zażywają wiele różnych leków przeciwbólowych jednocześnie, co stwarza duże ryzyko przedawkowania. Moment uzależnienia może wystąpić różnie u różnych pacjentów.

Poza tym leki stosowane w terapii migreny, których jest bardzo wiele, i które należą do różnych grup leków, jak każde leki, powodują różne działania niepożądane, które mogą być groźne. Przyjmując te leki należy bardzo ściśle przestrzegać wskazań lekarza i dokładnie zapoznać się z ulotką. W ten sposób będziemy w stanie odpowiednio szybko zareagować, jeśli któryś objaw niepożądany się pojawi.

"Działania niepożądane leków na migrenę to istotny problem terapii przeciwbólowej. Najczęściej są to powikłania obarczające przewód pokarmowy takie jak bóle żołądka, zgaga, stan zapalny błony śluzowej żołądka i dwunastnicy oraz owrzodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego."

Jeśli w czasie zażywania takich leków pojawią się bóle żołądka i zgaga nie należy stosować leków zobojętniających sok żołądkowy tylko niezwłocznie odstawić leki przeciwbólowe, gdyż jest to sygnał ostrzegawczy, który daje nam organizm.

Należy pamiętać o kilku zasadach przyjmowania tych leków: nie należy stosować kilku różnych leków jednocześnie, leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki i nie należy odstawiać leku, jeśli od razu nie odczujemy efektu przeciwbólowego, gdyż niektóre leki wymagają dłuższego stosowania, żeby efekt ten się pojawił.

Leczenie migreny – tryptany

Tryptany są lekami z wyboru w leczeniu ataków migreny. Są skuteczne w hamowaniu nie tylko bólu ale i nadwrażliwości na światło i hałas, która często towarzyszy migrenie. Jest wiele leków z tej grupy jedne o słabszym i krótszym działaniu inne o dłuższym i silniejszym działaniu. Działania niepożądane jakie występują po zażywaniu preparatów z tej grupy to:

 • nudności, 
 • zawroty głowy, 
 • osłabienie siły mięśniowej.

Nie powinny ich przyjmować osoby narażone na wystąpienie udarów i zawałów mięśnia serca. Leki przeciwwymiotne są bardzo skuteczne, ale stwarzają ryzyko wystąpienia bólów głowy z odbicia. Dlatego, nie powinny być zbyt często stosowane.

Profilaktyka migreny - powikłania

Leki o działaniu profilaktycznym mogą wpłynąć na zmniejszenie częstotliwości napadów migreny, ich nasilenie i długość. Lekarze nie wiedzą dlaczego leki te są skuteczne w leczeniu migreny. W większości przypadków leki stosowane profilaktycznie nie wyeliminują bólów głowy zupełnie, a część z nich może wywołać groźne działania niepożądane. Leki stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego tzn. beta-blokery i blokery kanałów wapniowych mogą powodować zawroty głowy i senność. Leki z grupy leków przeciwdepresyjnych mogą powodować:

 •  wymioty, 
 •  nudności, 
 •  biegunkę, 
 •  utratę włosów, 
 •  bolesne kurcze, 
 •  zawroty głowy.

Kontroluj migrenę we współpracy z lekarzem

Nie należy ignorować objawów migreny. Niewłaściwie leczona choroba nie tylko utrudnia życie pacjenta, ale też prowadzi do groźnych powikłań. Najważniejsza jest odpowiednia diagnostyka lekarska. Po rozpoznaniu choroby, przy pierwszych napadach pacjent może nie wiedzieć, co dokładnie powinien zrobić, by poradzić sobie z bólem. Dlatego niezmiernie istotne jest pozostanie pod ścisłą kontrolą lekarską (najlepiej lekarza neurologa). Ważne jest, by obserwować swój organizm, tak aby wiedzieć, co w danym przypadku przynosi najlepsze rezultaty, co pozwoli na złagodzenie bólu i szybszy powrót do normalnej aktywności. Regularne prowadzenie Dzienniczka migrenowego ułatwi kontrolowanie migreny i pozwoli opanować chorobę.