Przyczyny i objawy migreny

Przyczyny i objawy migreny

Czym jest migrena?

Migrena jest przewlekłą chorobą, charakteryzuje się silnym, napadowym, najczęściej jednostronnym bólem głowy. Cierpi na nią coraz więcej osób, a średnia wieku cały czas się obniża.

"Wyróżnia się dwa główne typy migreny: postać z aurą i postać bez aury. Ból głowy w migrenie jest zazwyczaj pulsujący, jednostronny, nasilający się podczas aktywności fizycznej."

Często towarzyszą mu nudności, nadwrażliwość na światło i połowiczy ból twarzy. Ból najczęściej lokalizuje się w okolicy skroniowej. Napady trwają od 4 do 72 godzin, po czym najczęściej następuje przerwa, która trwa od kilku dni do kilku miesięcy.

Przyczyny choroby

Etiologia choroby nie została do końca poznana, jednak uważa się, że jest związana z nadmiernym wydzielaniem serotoniny – neuroprzekaźnika zapewniającego odpowiednie napięcie naczyń krwionośnych w mózgu. Mechanizm ten prowadzi do gwałtownego skurczu, a w następstwie samoregulacji – do rozkurczenia tych naczyń. Proces ten odbierany jest właśnie jako ból głowy, czyli reprezentatywny i najbardziej uciążliwy objaw migreny. Pierwsze objawy migreny pojawiają się często w dzieciństwie, w okresie poprzedzającym dojrzewanie. Występuje wówczas silny, pulsujący ból w rejonie skroni połączony z zawrotami głowy. Rozwój choroby przypada na wiek dojrzały. Na największą uciążliwość migreny uskarżają się pacjenci około 40 roku życia.

"Nie bez znaczenia pozostają również czynniki genetyczne. Jako główny czynnik ryzyka wystąpienia choroby wymienia się jej występowanie w rodzinie."

Częściej na migrenę chorują kobiety niż mężczyźni. Największe ryzyko zachorowania występuje pomiędzy 25. a 55. rokiem życia. Otyłość, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność tarczycy oraz zaburzenia snu mogą również predysponować do pojawienia się migreny.

Postać migreny a objawy choroby

Migrena przyjmuje dwie zasadnicze postacie – z aurą oraz bez aury. Postacie choroby różnicuje występowanie dwóch dodatkowych faz. W migrenie z aurą napad migrenowy poprzedzają – faza zwiastunowa i aura.

Objawy zwiastujące napad migreny

W migrenie z aurą napad bólowy poprzedzony jest fazami zwiastunów oraz aury. Objawami zwiastunowymi migreny jest:

 • ogólne zmęczenie, 
 • drażliwość, 
 • naprzemiennie występujące stany depresyjne i euforyczne,
 • ospałość, znużenie, wyraźne pogorszenie samopoczucia i obniżenie komfortu życia. 

Zwiastuny migreny występują najczęściej na kilka dni do kilku godzin przed napadem bólu głowy. Po fazie zwiastunowej, w przebiegu choroby pojawia się aura.

Objawy aury migrenowej

Aura występuje bezpośrednio przed napadem migreny i poprzedza ją o kilka minut do godziny. Do objawów aury zalicza się:

 • objawy wzrokowe w postaci ograniczenia lub nawet całkowitego przesłonięcia pola widzenia, występują również zniekształcenia obrazu – świetlne punkty, objaw śnieżenia, tzw. mroczki oraz ciemne plamy,
 • pacjenci mogą też cierpieć na objawy czuciowe – parestezję wokół ust, drętwienia czy uciążliwe mrowienie kończyn, odbierane także jako wrażenie przebiegającego „prądu”, 
 • w niewielkiej ilości przypadków występują też niedowłady połowicze, afazje, czyli trudności z wysławianiem oraz szum w uszach,
 • sporadycznie odnotowywane są również przypadki zaburzeń świadomości.

Ból głowy w migrenie

W przebiegu migreny bez aury obserwuje się gwałtowne wystąpienie napadu migrenowego bez poprzedzającej fazy zwiastunowej i aury.

Ból migrenowy:

 • charakteryzującego się silnym, tętniącym bólem głowy zlokalizowanym w rejonie skroni lub – rzadziej – w części potylicznej,
 • ma zazwyczaj położenie jednostronne, chociaż w części przypadków rozwija się i obejmuje obie strony,
 • cechą charakterystyczną tej dolegliwości jest jej stopniowe, bardziej lub mniej dynamiczne narastanie,
 • napad migrenowy trwa z reguły nie krócej niż 4 i nie powinien przekroczyć 72 godzin,
 • w przypadku przetrwałych objawów napadu migrenowego ma się do czynienia ze stanem migrenowym, który poza oczywistą dokuczliwością może nawet skutkować zawałem mózgu.

Inne objawy napadu migrenowego

W przebiegu napadu migrenowego częstym, obejmującym blisko 90 % przypadków objawem są nudności. Ich konsekwencją, chociaż na mniejszą skalę są wymioty obserwowane w 40 %. Innymi symptomatycznymi dla migreny objawami są fotofobia, czyli światłowstręt i fonofobia - nadwrażliwość na dźwięki. Średnia częstotliwość występowania obu dolegliwości wynosi ok. 50 %. W obu wypadkach silne bodźce dźwiękowe lub świetlne mogą spotęgować uczucie bólu głowy. Często, chorzy obserwują u siebie zmniejszenie łaknienia, a wręcz jadłowstręt. Częściej też odczuwa się zemdlenie, zwłaszcza po spożyciu pokarmów należących do grupy czynników wywołujących np. czekolady, owoców cytrusowych lub po wypiciu alkoholu.

Objawy fazy ponapadowej

Po ustąpieniu bólów migrenowych, co zazwyczaj następuje po 4-72 godzinach od jego rozpoczęcia, pacjenci skarżą się na następujące objawy:

 • ogólne zmęczenie i wrażenie rozbicia,
 • wyraźnemu pogorszeniu ulega sprawność intelektualna oraz zdolność koncentracji,
 • występuje senność i znużenie,

Czynniki nasilające objawy – „wywoływacze”

Przypuszcza sie, że udział w występowaniu migreny mają tzw. wywoływacze, które nie są jednak pierwotną przyczyną choroby, lecz nasilenia jej objawów. Do czynników prowokujących ataki migreny zaliczamy:

 • Niewłaściwą higienę snu – jego niedobór, nadmiar, a także nieregularny rytm dobowy,
 • Stres - zarówno jego wystąpienie, jak i odprężenie po takiej sytuacji może spowodować napad migrenowy,
 • Dieta - drastyczna zmiana nawyków żywieniowych, ale także gwałtowne przerwanie nałogowego przyjmowania kofeiny mogą również do tego się przyczynić,
 • Niektóre typy leków, szczególnie leki zawierające hormony – szczególnie narażone na występowanie bólów migrenowych są kobiety przyjmujące antykoncepcję hormonalną,
 • Pogoda - w szczególności wahania ciśnienia atmosferycznego i gwałtowne zmiany klimatyczne,
 • Bodźce zewnętrzne takie jak hałas, światło, silne zapachy.

"Migrena jest chorobą przewlekłą, nad którą można zapanować, jednak aby to osiągnąć, ważna jest współpraca z lekarzem i przestrzeganie zasad dotyczących zarówno leczenia farmakologicznego, jak i diety oraz stylu życia."

Każdy pacjent powinien obserwować swój organizm i zapisywać towarzyszące nam objawy i czynniki prowokujące ataki choroby w Dzienniczku Migrenowym. Regularnie prowadzony dzienniczek pomoże specjaliście dobrać odpowiednią metodę leczenia, która na pewno wpłynie na polepszenie jakości życia chorego. Komentarze (0)