Rodzaje migreny

Migrena jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Pomimo wieloletnich badań schorzenie wciąż stanowi wyzwanie dla medycyny. Migrena nie jedno ma oblicze - jest tak wiele rodzajów choroby, że dopiero wizyta u lekarza jest w stanie pomóc nam dokładnie sprecyzować, który rodzaj migreny nam doskwiera. Zobacz jakie są najczęstsze rodzaje migreny – pamiętaj jednak, że dopiero wizyta u specjalisty i profesjonalny wywiad lekarski pomoże dobrać odpowiednie leki dla ciebie i twojego rodzaju migreny.

Według kryteriów diagnostycznych International Headache Society do grupy chorób nazywanych migreną zaliczamy:

 • Migrenę bez aury,
 • Migrenę z aurą,

                 - migrenę z typową aurą,
                 - migrenę z aurą o ostrym początku,
                 - migrenę z przedłużoną aurą,
                 - rodzinną migrenę połowiczo-poraźną,
                 - migrenę podstawną,
                 - aurę migrenową bez bólu głowy,

 • Migrenę okoporaźną,
 • Migrenę siatkówkową,
 • Dziecięce zespoły okresowe,
 • Migrenę powikłaną,
 • Migrena prawdopodobna/zaburzenia migrenowe, które nie spełniają powyższych kryteriów. 

Migrena bez aury

Podstawowy podział migreny wyodrębnia: migrenę bez aury i migrenę z aurą (zwaną również migreną klasyczną). O migrenie bez aury mówimy, gdy u chorego występuje przynajmniej 5 napadów bólowych, które spełniają następujące kryteria:

 • Ból głowy ma charakter napadowy, napad trwa nie krócej niż 4 godziny i nie dłużej niż 72 godziny. U osób poniżej 15. Roku życia napad choroby trwa przynajmniej 1 godzinę.
 • Spośród poniższych objawów występują minimum dwa:

                 - ból ogranicza się do jednej połowy głowy,
                 - ból ma charakter pulsujący
                 - ból uniemożliwia zwykłe, codzienne funkcjonowanie chorego,
                 - objawy nasilają się podczas normalnej aktywności fizycznej,

 • Bólowi głowy towarzyszą nudności i/lub wymioty,
 • Ból wiąże się z fotofobią (nadwrażliwością na światło) i/lub fonofobią (nadwrażliwością na dźwięki). 

Szacuje się, iż migrena bez aury występuje u 75 % pacjentów cierpiących na migrenę. Do tego typu migreny zaliczana jest chociażby migrena miesiączkowa skorelowana z cyklem menstruacyjnym u kobiet a dokładnie z bólami głowy pojawiającymi się przed krwawieniem. 

Migrena z aurą

Drugi rodzaj migreny charakteryzuje się występowaniem aury.

"Aurę definiuje się jako ogniskowe objawy neurologiczne występujące przed atakiem migreny, które poprzedzają go nie więcej niż godzinę."


Aura może czasami rozpocząć się dopiero podczas bólów głowy. Objawy aury są najczęściej wzrokowe. Mogą być to błyskające światła, jasne plamy, a także zaburzenia ostrości, mroczki, niedowidzenie połowiczne lub całkowita ślepota. Przy czym wszystkie te typy dolegliwości mogą występować jednocześnie podczas jednego napadu aury. Rodzaj występującej aury jest zazwyczaj swoisty dla pacjenta. Aura może też występować w postaci objawów czuciowych, ruchowych, zaburzeń mowy, zaburzeń nerwówo czaszkowych lub zaburzeń równowagi.

Wśród migreny z aurą wyróżnia się następujące podtypy w zależności od charakterystyki aury i czasu jej trwania:

 • Migrenę z aurą o ostrym początku – aura rozwija się w ciągu 4 minut, naśladując atak przejściowego niedokrwienia lub udar mózgu,
 • Migrenę z typową aurą – aura rozwija się i trwa od 5-60 minut,
 • Migrenę z przedłużoną aurą – aura trwa od 60 minut do tygodnia,
 • Migreną powikłaną lub migrenowy zawał mózgu - gdy objawy aury trwają tydzień lub dłużej,
 • Migrena podstawna – należy do rzadko występujących i przejawia się jako zaburzenie funkcji pnia mózgu, móżdżku i obu płatów potylicznych. Do jej objawów należą między innymi : podwójne widzenie, obuoczna ślepota, zawroty głowy, szum i dzwonienie w uszach, utrata słuchu, dezorientacja, dyzartria, obustronne drętwienie i osłabienie mięśni.
 • Aurę migrenową, której nie towarzyszy ból głowy,
 • Rodzinną migrenę połowiczo-poraźną (charakteryzującą się współwystępowaniem obok bólów głowy niedowładu mięśniowego połowiczego oraz występowaniem tego schorzenia u innych członków rodziny chorego), 

Migrena okoporaźna

Występujące w przypadku tego rodzaju migreny bóle głowy skojarzone z częściowym lub całkowitym porażeniem mięśni okoruchowych. Prowadzi to do opadnięcia powieki, rozszerzenie źrenicy oraz upośledzenia ruchów gałek ocznych, co powoduje podwójne widzenie.

Migrena siatkówkowa czyli migrena oczna

Migrena siatkówka, potocznie nazywana migreną oczną jest dość rzadkim schorzeniem. Migrena siatkówkowa trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę, z następującym po ataku, całkowitym powrotem prawidłowego widzenia. Opisywanemu rodzajowi migreny towarzyszy lub może występować po nim, ból głowy.

"Migrena siatkówkowa różni się od migreny klasycznej tym, że w tej pierwszej w wyniku napadów zajęte jest tylko jedno oko i możliwe jest wystąpienie w nim całkowitej, czasowej ślepoty."

Do objawów migreny siatkówkowej zalicza się obecność w polu widzenia tzw. mroczków, z możliwością ich powiększania się aż do wystąpienia całkowitej, czasowej ślepoty włącznie, błysków światła – objawy te mają najczęściej charakter chwilowy z całkowitym przywróceniem prawidłowego widzenia. Zaburzeniom widzenia towarzyszy typowy, tętniący, pulsujący migrenowy ból głowy.

Dziecięce zespoły okresowe

Dziecięce zespoły okresowe są inaczej nazywane ekwiwalentami migreny. Często poprzedzają one wystąpienie migreny. Do zespołów tych zalicza się:

 • Cykliczne wymioty - charakteryzujące się występowaniem u dzieci w wieku przedszkolnym epizodów nudności i wymiotów bez uchwytnej patologii przewodu pokarmowego, 
 • Migrena brzuszna - występująca u nieco starszych dzieci; objawia się bólami brzucha najczęściej okolicy pępkowej z towarzyszącym brakiem apetytu i wymiotami, 
 • Łagodne napadowe zawroty głowy wieku dziecięcego. 

Powikłania migreny

Do Klasyfikacji zaliczono również powikłania migreny, a wśród nich:

 • Migrenę przewlekłą, 
 • Stan migrenowy - stan, który na ogół wymaga przyjęcia chorego do szpitala z powodu utrzymującego się ponad 72 godziny ciągłego bólu, z powikłaniami w postaci odwodnienia, uzależnienia od stosowanych leków i nierzadko współistnienia dodatkowych chorób psychicznych czy ogólnoustrojowych, 
 • Uporczywą aurę bez zawału mózgu - z objawami bólowymi trwającymi ponad tydzień, bez nieprawidłowości w badaniach neuroobrazowych, 
 • Migrenowy zawał mózgu - z bólem trwającym również co najmniej tydzień i stwierdzeniem w badaniu neuroobrazowym udaru niedokrwiennego mózgu, 
 • Napady padaczkowe wyzwalane przez migrenę - zarówno migrena jak i napady padaczkowe mogą się wzajemnie poprzedzać.

Migrena prawdopodobna/zaburzenia migrenowe, które nie spełniają powyższych kryteriów

Wśród rodzajów migreny wyodrębniono również rodzaje tzw. migreny prawdopodobnej. W przypadku tego schorzenia ilość napadów bólowych jest mniejsza niż wymagana przez kryteria, jednak pozostałe cechy migreny są spełnione. Wśród migreny prawdopodobnej wyróżniamy dalej migrenę prawdopodobną bez aury, migrenę prawdopodobną z aurą i prawdopodobną migrenę przewlekłą.

"Migrena jest chorobą przewlekłą i niełatwą w leczeniu, dlatego niezmiernie ważne jest, aby pacjent w pełni współpracował ze specjalistą."


Wizyta u neurologa pozwoli postawić diagnozę i lepiej kontrolować chorobę. Zapewne każda osoba cierpiąca z powodu migreny słyszała, że warto zapisywać przebieg ataków i czynniki jakie mogły go sprowokować.

Na stronie znajdziesz Dzienniczek Migrenowy za pomocą którego będziesz mógł dokładnie przyjrzeć się swojej migrenie.Komentarze (0)